VMD-İVERMECTO

VMD iVERMECTO

Hedef Tür: Sığır, koyun
Form: 50 ml,100 ml
Etkin Madde: ivermektin
Tedavi Sınıfı: Endektosit

VMD-İVERMECTO

ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

Veteriner Endektosit

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Bileşimi

VMD-İVERMECTO, renksiz veya hafif sarı renkli berrak, enjeksiyonluk çözelti halinde olup her ml’sinde 10 mg İvermektin içerir.

Kullanım Yeri/Endikasyonlar

VMD-İVERMECTO Enjeksiyonluk Çözelti koyun ve sığırlarda geniş etki spektrumlu endektosit olup aşağıda yazılı iç ve dış parazitlerin tedavi ve kontrolünde kullanılır

Uygulama Şekli veDozu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; sığır ve koyunlarda VMD-İVERMECTO ‘ in farmakolojik dozu 0,2 mg (200 mcg)/ kg canlı ağırlık olup, pratik doz her 50 kg canlı ağırlık için 1 ml’dir.

VMD-İVERMECTO yalnız deri altı olarak kullanılır. Sığırlarda boyun bölgesinde ve ya scapula gerisinde gevşek deri altına;koyunlarda derinin gevşek olan koltuk gerisi ve koltuk altı bölgelerine tatbik edilir. 10 ml’den daha fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlereenjekte edilmesi tavsiye olunur. Sadece deri altı enjeksiyona mahsustur. .

Hangi parazit söz konusu olursa olsun, parazitler mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır.

İstenmeyen Etkiler

Önerilen dozlarda herhangi bir yan etkisi yoktur.

Ticari takdim şekli

Karton kutu içinde; 10 ml , 50 ml ve 100‘lik renksiz cam şişelerde sunulmuştur.

Satış yeri ve şartları

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner  muayenehanelerindeve eczaneler de (VHR) .

Ruhsat  Sahibi ve Adresi :

VMD FARMA ve Sağlık Ürünleri  Sanayi ve TİC. LTD. ŞTİ

Ürünlerimiz ve daha fazlası için
Bize ulaşın!